My Blog

ผู้ค้นพบและพัฒนา EM

Posted on: พฤศจิกายน 25, 2011

ผู้ค้นพบและพัฒนา EM

ค้นพบโดย ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ แห่งมหาวิทยาลัยริวกิว โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานสถาบัน EM เทคโนโลยีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเมโอ โอกินาวา  ประเทศญี่ปุ่น)  ซึ่งได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ระหว่าง พ.ศ. 2510 – 2525 ได้พบความจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในธรรมชาติ  และได้คัดสรรเอาเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มดีที่มีประโยชน์มาเลี้ยงรวมด้วยเทคนิคพิเศษ

 

ปรัชญาของดร.เทรุโอะ ฮิหงะ

ดร.ฮิหงะคาดการณ์ว่าการผลิตอาหารให้พอเพียง กับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น อีกหมื่นล้านคนสามารถทำได้โดยใช้อีเอ็ม เทคโนโลยี เป็นพื้นฐานของทุกประเทศในโลกใบนี้  อันที่จริงมีรายงานมามากมายเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าอย่างไม่เคยมีมาก่อนด้วยการใช้อีเอ็ม  ท่านยืนยันว่าสามารถทำให้ทะเลทรายเป็นสีเขียวได้ด้วยการใช้อีเอ็ม ทฤษฎีของท่านได้สิ้นสุดลงแล้วโดยมีกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เกี่ยวกับทะเลทรายสีเขียวที่ประเทศอียิปต์และประเทศซาอุดิอาเรเบีย

ความเชื่อพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในปรัชญาของดร.ฮิหงะ คือการสร้างสังคมที่มีพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันและมีความมั่งคั่งเหมือนกัน  ความเชื่อมั่นมากเกินไป ในหลักการที่มีแต่การแข่งขัน ส่งผลให้เกิดปัญหาที่รุนแรงเช่นอากาศเป็นพิษ การขาดอาหาร  ดร.ฮิหงะยืนยันว่าเราเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของสังคมที่เกี่ยวกับการแข่งขัน ตามด้วยการอยู่ร่วมกัน และการมีความมั่งคั่งเหมือนกันจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ การใช้อีเอ็มในการเกษตรจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จะช่วยในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ และการศึกษาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆจะช่วยแก้ปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อมได้โดยการใช้อีเอ็ม หมายถึงการใช้ระบบหมุนเวียนในพื้นที่ใหญ่ๆ จะเป็นการช่วยรักษาสุขภาพของมนุษย์ด้วย ดร.ฮิหงะเชื่อว่าความคิดเชื่อมโยงในทางบวกของท่าน จะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการแก้ปัญหาการผลิตอาหารให้พอเพียง การรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ และการผลิตพลังงานเพื่อการก่อตั้งโลกที่มีแต่ความสงบสุข

 

 

http://www.emro-asia.com/about-em/the-discovery-and-the-development-of-em.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: